zdravie z prírody

Podmienky ochrany osobných údajov

Podmienky ochrany osobných údajov

Tieto zásady ochrany osobných údajov sú spracované v zmysle ustanovení § 34 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a podľa ustanovenia čl. 28 nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, známeho tiež ako GDPR (General Data Protection Regulation).

Kontaktné informácie:  KADAŇ, s.r.o., Pohranice 458, 951 02 Pohranice, e-mail: obchod@alzbetinazahrada.sk, IČO: 35943335, DIČ: 2022036885

KADAŇ, s.r.o. ako prevádzkovateľ a správca osobných údajov

Spoločnosť KADAŇ, s.r.o. je prevádzkovateľom osobných údajov, ktoré nám ako zákazník alebo partner poskytujete v rámci objednávky tovaru či zákazníckej registrácie prostredníctvom internetového obchodu na adrese www.alzbetinazahrada.sk sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s vyššie uvedenými zákonnými normami. Pri spracúvaní vašich osobných údajov sa zaväzujeme tieto údaje chrániť a rešpektovať vaše súkromie v súlade s aktuálnymi predpismi o ochrane fyzických osôb.

Osobné údaje sú spracované v rozsahu:

 • meno,
 • priezvisko,
 • adresa,
 • telefón,
 • e-mail.

V súlade s uvedenými predpismi dáva zákazník odoslaním objednávky, prípadne uzatvorením kúpnej zmluvy súhlas predávajúcemu so spracovaním, zhromažďovaním a uchovávaním jeho osobných údajov pre účely uzavretia kúpnej zmluvy. Osobné údaje zákazníkov nie sú poskytované ani zdieľané so žiadnym ďalším subjektom s výnimkou spoločností poskytujúcich prepravu tovaru v nevyhnutnom rozsahu.

Zákazník má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k jeho osobným údajom, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracovania, právo namietať voči spracovaniu, ako aj právo na presnosť osobných údajov. V prípadoch uvedených v GDPR čl. 17 má dotknutá osoba má právo na vymazanie (právo na "zabudnutie").

Vaše osobné údaje chránime

Osobné údaje sú údaje, ktoré umožňujú identifikovať fyzickú osobu na základe viacerých informácií a charakteristík. Patria sem napríklad údaje ako meno a priezvisko, bydlisko alebo kontaktné údaje.

Ochranu súkromia a osobných údajov považujeme za našu povinnosť. S osobnými údajmi našich klientov, partnerov alebo spolupracovníkov nakladáme v súlade s platnými zákonmi. Údaje spracovávame len v nevyhnutne potrebnom v rozsahu a po nevyhnutnú dobu.

Dotknutá osoba je človek, fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa ukladajú a spracovávajú. Všeobecne je pre firmu na internete takouto osobou každý používateľ, ktorý si na nejakej web stránke vyžiada cenovú ponuku, objedná si niečo v e-shope alebo je adresátom e-mailov s novinkami, ktoré v eshope pribudli alebo radami, tipmi, či návodmi.


 

 • Telefonické objednávky
  0907 701 948
 • Doprava zdarma
  nad 10 €
 • Tovar na sklade
  expedujeme priebežne
 • Zákaznícky servis
  a starostlivosť